top of page

Marc Degreef

Marc begon zijn beroepsleven met de oplevering van feilloos gerealiseerde brug- en bouwprojecten in het buiten- en binnenland. Maar vanaf 2000 besloot hij zijn hart - zijn diepere ‘IK’ – te volgen. 


Ervaringen door een bewogen leven in extreem verschillende contexten, 20 jaar opleidingen, bijna 20 jaar begeleiding van cliënten en intense zelfontwikkeling. Marc is nu op het punt dat hij met passie coaching voor je Emotioneel Welzijn en voor je Spiritueel Pad aanbiedt. Daarnaast is hij trainer van Subtiel Meesterschap. Op die manier verdiept hij zich nog steeds in het zien en voelen van de kern van ieders boeiende levensreis. En dat brengt hem diep geluk.

De brug naar je bezielde 'Ik'

In een vorig leven was Marc bruggenbouwer in Afrika. 
Een bruggenbouwer krijgt de opdracht om een nieuwe brug te bouwen, een brug te repareren, te onderhouden of een nieuwe weg aan te leggen met vele nieuwe bruggen erin. Op die manier verbinden bruggen mensen op een veilige manier met de andere oever. De bruggenbouwer bepaalt welke soort brug toepasselijk is en met welke materialen de brug zal gebouwd worden. Zo ook werkt Marc nu als coach.

  • Sommige cliënten willen innerlijke problemen uit de weg ruimen (nieuwe brug)

  • Anderen willen een mentaal-emotionele toestand herstellen (brug repareren),

  • Nog anderen komen regelmatig voor overleg over wat er sinds de laatste sessie gebeurd is, wat goed ging, wat er misging en wat vervolgens beter kan (onderhoud)

  • En dan heb je cliënten die het spiritueel pad kiezen (nieuwe weg met vele bruggen).

 

Marc zet al zijn coachmethodes (materialen) in om het doel van de cliënt te bereiken. De twee belangrijkste daarvan zijn IEMT en Subtiel Meesterschap. Hoe hij dat precies doet, legt Marc graag uit tijdens een persoonlijke kennismaking.

Aanpak

De oplossing zit in jezelf

IEMT logo.jpg

Positieve veranderingen

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een moderne, innovatieve en effectieve interventie – ontwikkeld door Andrew T Austin - om positieve veranderingen te creëren op emotioneel vlak en op het gebied van identiteit. Deze methode creëert een onmiddellijke neurologische veranderingen op belemmerende patronen die door negatieve emoties en/of verwarde identiteiten gegijzeld zijn. 


IEMT koppelt o.a. emoties los van de oorspronkelijke gebeurtenis en heeft een domino-effect op alle gelijksoortige ervaringen sindsdien, nu en in de toekomst. De transformatie is onmiddellijk, positief en duurzaam. Eén van de grote voordelen is dat je je ervaringen niet hoeft te vertellen. Integendeel!

Coachmethodes en vaardigheden

Naast trainer Subtiel Meesterschap en IEMT advanced Practitioner, opgeleid door Anne ten Brinke heeft Marc opleidingen gevold in NLP (Master); NEI; Ericksoniaanse Hypnose (Master); Reiki (Master); Transpersoonlijke Coaching en Counseling (Master); Kernkwadranten; PAVA; Kerntransformatie; Gelaatskunde; Lichaamstaal; Integratie Proces; EFT; Spiral Dynamics; Transactionele Analyse; HSP; Enneagram; Bachremedies; Methode van Byron Katie; The One Method; Healing the Divine Soul, Hartcoherentie, Karakterstructuren en Human Design. 

IEMT
Inspiratie
Contact
bottom of page