top of page

Conflicten zijn okee

De associatie met conflicten bepaalt onze houding t.a.v. conflicten.


Verlammende overtuigingen

De meesten van ons hebben door onze opvoeding een negatieve kijk over ruzies gekregen. Deze negatieve associaties bepalen onze gedachten en creëren vooroordelen die verlammend werken. Ze staan gezonde oplossingen in de weg.

Voorbeelden van negatieve gedachten over conflicten zijn:

 • Geschillen leveren alleen win-verlies of verlies-verlies situaties op.

 • Bij confrontaties gaan mensen tegen elkaar strijden.

 • Twisten vernietigen.

 • Gezonde ondernemingen kennen geen conflicten.

 • Conflicten leveren niets op.

 • Met onenigheid gaat alleen maar met negatieve emoties, zoals boosheid, gepaard.


Gebruik conflicten om welzijn te creëren.

Niet gebruikte conflicten leiden tot chronische conflicten. En dan heb je te doen met een sluipend gif dat gelijk welke relatie tenietdoet.


Maar door als zaken- of levenspartner een positieve houding t.o.v. conflicten te ontwikkelen worden we integendeel daadkrachtiger en creatiever. Op een respectvolle manier met onenigheden omgaan zorgt ervoor dat we meer oog krijgen voor wat onderhuids speelt en gebruiken we verschillen in het voordeel van de relatie.


Want conflicten:

 • Gaan dikwijls over misverstanden en onwetendheid,

 • Prikkelen om bestaande situaties te verbeteren,

 • Zijn beheersbaar en motiveren om een oplossing te vinden,

 • Brengen verdoken verschillen aan de oppervlakte,

 • Zijn een middel om meer begrip voor anderen te ontwikkelen

 • Vergen moed en brengen opwinding,

 • Zijn leermomenten,

 • Verdiepen het inzicht in de intenties, behoeften en opvattingen,

 • Geven energie en kracht,

 • Verbeteren de kwaliteit van beslissingen,

 • Zorgen voor opluchting door de opgekropte emoties te luchten,

 • Zijn normaal en behoren tot het leven,

 • Bevorderen de creativiteit en het innoverend vermogen van mensen.


Een ding staat vast: conflicten vermijden is een verkeerde strategie. Ze blijven steeds weer opspelen. Daarom is het belangrijk ze aan te pakken zodra ze de kop opsteken. Dan haal je 100 % voordeel uit.

Tip:

Kies van bovenstaande lijst 3 voordelen en bezin erover. Bekijk dan verschillende conflictsituaties door de bril van de gekozen gedachten. Op die manier ontwikkel je een positieve ingesteldheid t.a.v. conflicten. Wat op zijn beurt de vaardigheid ten goede komt om goed met onenigheden om te gaan.

 • Nog niet overtuigd?

 • Wil je de vaardigheid om goed conflicten te hanteren in de diepte ontwikkelen?

 • Ben je in een schijnbaar onwrikbaar dispuut gewikkeld en weet je niet hoe eruit komen?

Neem contact op met Marc als je dit thema verder wilt onderzoeken.


Kommentare


bottom of page